Премиерът Бойко Борисов се запозна с дейността на обновения Национален координационен център в МОСВ

▶️ Премиерът Бойко Борисов се запозна с дейността на обновения Национален координационен център в МОСВ

Премиерът Бойко Борисов днес откри обновения Национален координационен център в Министерството на околната среда и водите. Министър-председателят беше запознат с целите и функциите на центъра от министъра на околната среда Емил Димитров и заместник-министрите Славея Стоянова и Илияна Тодорова.

Националният координационен център е звено в Министерството на околната среда и водите, което беше създадено от министър Емил Димитров още през февруари миналата година с цел да се овладее незаконния внос на отпадъци и да се осъществи необходимата координация между всички контролни органи, включително Агенция „Митници“, Гранична полиция и регионалните инспекции на околната среда и водите. В резултат на дейността на звеното нерегламентираният внос на отпадъци беше овладян, като съотношението на нерегламентираните превози спрямо общия брой на превозите за внос на отпадъци от февруари до декември 2020 г. намаля от 11,6 до 1%.

Звеното осъществява и координация на дейността на Министерството на околната среда и водите по наблюдение на комплексните и значими язовири с цел ефективно управление на водните ресурси и превенция на риска от наводнения.

С оглед на доказаната ефективност на центъра министър Димитров предприе разширение на неговата дейност, като той вече ще обхваща и контрола върху замърсяването на въздуха, включително контрола на оператори със значимо въздействие.

През последните няколко месеца центърът беше обновен и разширен с допълнителни зали, беше осигурено съвременно технологично оборудване, информационни системи и системи за видеонаблюдение, които предоставят възможност за непрекъснато наблюдение и контрол в реално време.

Първата задача, разпоредена от премиера Борисов на министър Димитров е Националният координационен център да изготви справки за всички нерегламентирани сметища в страната и за състоянието на язовирите в страната, включително и това на земеделските язовири. Министър Димитров пое ангажимент да пристъпи към незабавно изпълнение на поставените задачи. Информацията ще бъде докладвана на премиера на заседанието на Министерски съвет следващата сряда. По отношение на нерегламентираните сметища министър-председателят каза: „Да заделим средства, да пратим да ги изчистят един път завинаги и после контролът да бъде жесток“.

Премиерът Бойко Борисов се запозна с дейността на обновения Национален координационен център в МОСВ

24012021 Press KCenter 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема