50,5 млн. лева ще струват местните избори и референдумът

50,6 млн. лева ще струват местните избори и референдумът

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на местните избори и националния референдум на 25 октомври тази година. Необходимите средства за вота са 50 551 000 лева.

За организационно-техническите дейности, които Министерския съвет трябва да извърши, са предвидени 37 млн. лв. От тях 21,4 млн. лв. са планирани за заплати и осигурителни вноски на членовете на общинските и секционните избирателни комисии. В тази сума са предвидените средства за логистично осигуряване на изборния процес, вкл. за отпечатване на хартиените бюлетини, осигуряване на устройства за машинно гласуване, консумативи и т.н.

На ЦИК ще бъдат преведени общо 6,2 млн. лева, като от тях 4,2 млн. лева са за материално-техническо осигуряване и обработка на резултатите, 300 хил. лева са за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по граждански договори. 1 млн. лв. са разходите за медийни пакети за партии, коалиции и инициативни комитети, а 750 хил. лева са за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване.

Средствата, планирани за МВР, са 4 млн. лева, а главната дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще получи 1 млн. лева.

За организирането на изборите в чужбина Министерството на външните работи ще разполага с 1,5 млн. лева. 16 хил. лева са за Министерството на образованието и науката за ползването на училищната база.

Към бюджетите на БНТ, БНР, БТА и Сметната плата ще бъдат отделени съответно 500 хил. лева, 200 хил. лева, 100 хил. лева и 35 хил. лева.

Постановлението е прието неприсъствено.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерски съвет)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24