Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ (110kV), собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ (110kV), собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Завърши промяната на трасето на 110-киловолтовия електропровод „Знаменосец“. След реконструкцията, той достигна дължина от почти 32 километра, което го прави най-дългия електропровод в комплекса. Това е вторият електропровод предвиден за изместване през последната година, собственост на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Преди него беше направена промяна при трасето на електропровод „Венера“ (110kV), стоящ пред фронта на развитие на рудник „Трояново-север“.

DSC00836

Новото трасе на електропровод „Знаменосец“ (110kV) се изгради паралелно с трасето на електропровод „Овчарица“ (220 kV), собственост на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Части от двата електропровода се намираха непосредствено пред фронта на работа на рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“. Новопостроените трасетата заобикалят от изток село Полски градец, което ще спомогне да се освободи пространство за развитие на двата рудника.

110-киловолтовият електропровод „Знаменосец“ е с важно значение за сигурността и целостта на енергийния пръстен, захранващ комплекса. Чрез него от подстанция ТЕЦ „Марица изток – 2“ се захранват подстанции „Изгрев“ на ТЕЦ „Марица изток – 2“, „Боруй“ на „Трояново-1“ и едностранно рудник „Трояново-3“, чрез подстанция „10“.

Реконструкцията на електропровода включва изправянето на общо 39 нови стълба, от които 31 носещи и 8 опъвателни. Дължина на новоизграденото трасе е 9,832 км. Удължено е и мълниезащитното въже с вградени оптични влакна, тип OPGW, част от електронната съобщителна мрежа на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Със строежа на новия участък на трасето се демонтира пречещата част на електропровода пред фронта на двата рудника.

Новото съоръжение е изграден от общо 76 желязорешетъчни стълбове, 49 от които носещи и 27 опъвателни. Проводникът е тип АСО-400 mm², а мълниезащитното въже с вградени оптични влакна (тип OPGW).

Инвестицията позволява със завършването на реконструкцията да се осъществи осигуряване на терен за по-нататъшното развитие на минните работи, съобщават от „Мини Марица-изток“.

DSC00857 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема