Ще стимулират създаване на нови плодови насаждения с допълнително подпомагане

Ще стимулират създаване на нови плодови насаждения с допълнително подпомагане

За първи път в новата Обща селскостопанска политика се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е да се подкрепят стопаните в инвестиционните им намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на стопанствата им. Допустими бенефициенти са производителите, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 хектара.

slivi Има изискване и за вида на плодовете, това са: култури ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. Новосъздадените насаждения следва да бъдат вписани в Регистъра на трайните насаждения. При производството следва да са спазени всички агротехнически мероприятия.

За „десертно грозде“ ще бъде приложена сортова листа с допустимите по схемата сортове.

Проектът на схемата предвижда новосъздадените насаждения да са използвали сертифициран посадъчен материал и да са представили доказателства за това.

Финансирането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на минималните изисквания за подпомагане по директни плащания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Прилагането на мярката ще доведе до повишаване конкурентоспособността на стопанствата, повишаване нивото на специализация и подобряване на тяхната пазарна ориентация.

По време на Тематичната работна група бяха дискутирани актуализираните проекти на мерки, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема