Данък се дължи в случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване

От 16 март 2021 г. НАП пуска попълнените електронни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. Данък се дължи в случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване. Такива са стоките, с които се извършва търговия с цел печалба и за тях гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година.

Nap Logo

От 16 март 2021 г. приходната агенция пуска електронната услуга за предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в Портала за е-услуги. В нея гражданите ще могат да видят и данните, получени в Националната агенция за приходите от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 г. Те ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност. В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

От Националната агенция за приходите уточняват, че в случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. В тези случаи, срокът за деклариране на доходите и за внасяне на дължимия данък е до 5 май 2021 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg