ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 11% от електроенергията в страната

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 11% от електроенергията в страната през 2020 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе 10,5% от електроенергията, предназначена за битовите потребители и бизнеса в страната за изминалата година, от началото на пандемията от ковид-19. Генерираната енергия отговаря на средногодишните нужди на близо един милион български домакинства. През изминалата година на извънредно положение и противоепидемични мерки, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ съумя да осигури устойчивата работа на своите мощности, с което допринесе за стабилността на енергийната система на страната. В този период компанията запази всички почти 500 работни места на своите служители и постигна над 13 000 000 милиона изработени човекочасове без злополуки.

„Отговорността и професионализма на колегите бяха основата, на която стъпихме, за да запазим стабилната работа на централата, въпреки трудностите, предизвикани от епидемията. Наложи се да променим подходите си в редица дейности, за да обезпечим надеждното и непрекъснато производство на електричество. Дори и в такава стресова ситуация, не се изолирахме от случващото се около нас и подадохме ръка на местната общност и здравните власти в борбата срещу вируса. Надявам се 2021 г. да донесе добри новини, които окончателно да оставят този тежък период за бизнеса, обществото и страната ни в миналото“, коментира Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

От началото на пандемията ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ функционира при най-строги санитарни и ограничителни мерки. Централата разполага с извънреден план за действие в случай на неблагоприятни промени в епидемичната обстановка, като е осигурила инфраструктура и логистичен потенциал за работа в ситуация на пълна изолация. За да се осигури добрият здравен статус на служителите и на хилядите подизпълнители, които работят на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, досега са направени 11 000 писиар теста и 9 000 антигенни теста.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема