Стара Загора получава финансиране от Програмата за развитие на регионите (2021 – 2027)

Стара Загора получава финансиране от Програмата за развитие на регионите (2021 – 2027)

 

Инвестиции за близо 6,7 млрд. лева по три основни приоритета предвижда проектът на Програма за развитие на регионите през периода 2021 – 2027 г., разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заложено е в директния ѝ обхват да бъдат включени 10-те най-големи града и още 40 по-малки градски общински центъра в страната. Програмата ще финансира и мерки в областите, които ще бъдат засегнати от прехода към неутрална икономика.

Това са Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Преди официалното изпращане на проекта на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г. за одобрение от страна на ЕК, Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществено обсъждане и обществени консултации, които ще се проведат онлайн на 9 април 2021 г., от 11:00 часа, през приложението WebEx.

Проектобюджетът на приоритета за интегрирано градско развитие (Приоритет 1) е на стойност 1,131 млрд. лв. Той ще е за десетте основни центрове на растеж: общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Допустими ще са инвестиции в инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищното настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се финансират и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите, който е с бюджет от 2,461 млрд. лева. Достъп до него ще имат 40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански. Те ще могат да изпълняват аналогични инфраструктурни проекти, както и такива за качествена и безопасна среда, зелени инвестиции, мерки за насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“. Той ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от Програмата за развитие на регионите (2021 – 2027). Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лева. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Мерките, които ще бъдат финансирани, ще се определят на база идентифицираните в съответните териториални планове за справедлив преход нужди и необходими инвестиции за конкретната територия.

С изпълнението на Програмата за развитие на регионите (2021 – 2027) се цели постигане на балансирано териториално развитие, справяне с проблемите, свързани с демографските дисбаланси в страната, икономически растеж и създаване на привлекателна среда за живот. Програмата за развитие на регионите през периода (2021 – 2027) ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Допустими бенефициенти в рамките на Програма за развитие на регионите (2021 – 2027) са партньорства на държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни и др.

Проектът на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 е публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/, на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.bg и на програмата www.bgregio.eu. Коментари и становища по публикувания проект на програмата могат да бъдат изпращани в срок до 19 април 2021 г. на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

1584607992

www.infoz.bg  www.infoz.bg