Отворени се ценовите оферти за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Отворени са ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка. Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово – Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Tunel Shipka

Отворените ценови предложения са на:

  • ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“ с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой – Т“ ЕАД – 358 020 000 лв. с ДДС;
  • Обединение „Шипченски проход“, в което са: „Трейс Груп Холд“ АД И „АЛВЕ Консулт“ ЕООД – 359 610 000 лв. с ДДС;
  • ДЗЗД „Тунел Шипка“ с участници: „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и „Виа План“ ЕООД – 376 920 437,02 лв. с ДДС;
  • Обединение „Геопът Шипка“ с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой – 92“ АД – 417 513 264 лв. с ДДС.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 километър западно от прохода Шипка и на 1 километър източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg