„Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) получи нотификация по регламент за личните предпазни средства

В информационната система на Европейската комисия NANDO днес, 25.03.2021 г., беше официално обявена нотификацията на „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства. Така компанията разширява обхвата на дейността си, като към четирите нотификации, които има, добавя още една. Подготовката и доказването на компетентността отнема на специалистите от ЦИЕС 11 месеца и значителен ресурс.

Процесът по получаване на нотификация преминава през доказване на специфична експертиза, задълбочено познаване на продуктовите стандарти и на стандартите за методи за изпитване, отнасящи се до обхвата, съобщиха ръководителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева

На този етап „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – Стара Загора е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. В Европа, най-голям брой нотифицирани органи за сертификация на лични предпазни средства има в Германия – 22, в Италия те са 13, във Франция и в Испания са по 9, в останалите държави броят им е значително по-малък. Предимството пред останалите европейски органи се състои в по-лесната комуникация, по-достъпните цени на услугите , а това е важно обстоятелство за българските производители.

Сред личните предпазни средства, които ЦИЕС може сертифицира са средства за защита на дихателните органи (цели маски, четвърт и полумаски), защитни очила, лицеви екрани, защитно облекло, защитни ръкавици, оборудване осигуряващо защита срещу падане от височина.

В случай че произвеждате продукти, които са лични предпазни средства по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/425 и имате необходимост от сертификация, без която те не могат да бъдат продавани на българския и европейския пазар, може да се възползвате от услугите на експертизата на дружеството от Стара Загора.

CIES

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема