Тракийски университет – Стара Загора организира виртуален Ден на отворените врати на 9 април

Тракийски университет – Стара Загора организира виртуален Ден на отворените врати на 9 април

Тракийски университет – Стара Загора организира виртуален Ден на отворените врати на 9 април 2021 г. Използвайте връзките по-долу, за да получите достъп до виртуалния Ден на отворените врати и да се присъедините към информационните сесии и сесиите с въпроси и отговори, призовават от ръководството на Тракийския университет.

  • 14:00 – 14:30 – Откриване: Представяне на университета и града

Линк за присъединване:meet.google.com/ytt-ddor-nka

Ще започнем в 14:00 ч. с представяне на Тракийски университет – Стара Загора и град Стара Загора от студенти, преподаватели и служители на университета.

Програма Еразъм +. Възможности за въпроси и отговори.

 

  • 14:30 – 15:00 – Живот в университета

Линк за присъединване:meet.google.com/ytt-ddor-nka

Възможностите за настаняване (общежития и квартири), възможности за спорт и инициативи на Студентски съвет/клубове по интереси:

Информация за общежития Студентски спорт, художествено-творческа дейности и инициативи Въпроси и отговори.

 

  • 15:00 – 15:30 – Как да изберем специалност?

Линк за присъединване:meet.google.com/ytt-ddor-nka

На Вашите въпроси относно избора на най-подходящата за Вас специалност ще отговаря доц. д-р Венета Узунова – консултант с дългогодишен опит в кариерното ориентиране.

 

  • 15:30 – 18:30 – Представяне на специалностите във факултетите на Тракийския университет

Информационните сесии на живо за специалностите, организирани от нашите факултети/структурни звена, започват от 15:30 часа


Можете да се запознаете с дейността на факултетите и структурните звена, като посетите канала в YouTube.

Ако имате някакви останали въпроси, не се колебайте да се свържете с Университета чрез Facebook, Instagram или имейл, призовават от ръководството на Тракийския университет.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема