„Трейс БГ“ ЕАД ще е новият концесионер на находище „Змеево“

„Трейс БГ“ ЕАД – София е новият концесионер на находище „Змеево“ в област Стара Загора, реши Министерският съвет. Договорът за добив на строителни материали – варовици и доломити, от находище „Змеево“ е сключен на 4 май 2001 г. с „Пътстройинженеринг“ АД. „Трейс БГ“ ЕАД е правоприемник на този концесионер.

zmeevo

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

www.infoz.bg  www.infoz.bg