ГЕРБ - СДС със 75 мандата в 45-ото Народно събрание

Коалицията ГЕРБ - СДС със 75 мандата в 45-ото Народно събрание

Централната избирателна комисия обяви броя на мандатите на всяка от шестте политически сили, които влизат в състава на 45-ото Народно събрание. Сумата от действителни гласове за партии и коалиции от партии, които участват в разпределението на мандатите е 2 672 393. 240 са мандатите. ГЕРБ - СДС и партията на Слави получават по 3 депутатски места в Старозагорски избирателен район, БСП - двама, ДПС, Демотратична България и Изправи се! Мутри вън - ще имат по едни народен представител.

 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ЦИК КОНСТАТИРА
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК, (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 6 713 365
Б. Брой на СИК 12 941
В. Брой на СИК, предали протокол 12 941
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ
1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателнте списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 6 789 605
2. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 3 334 283
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
3. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 44 604
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4а. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини (сумата от числата по т. 4а от протоколите-хм и числата по т. 4 от протоколите-х на СИК) 2 544 270
4б. Брой на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по т. 4б от протоколите-хм на СИК) 789 923
4. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на участвалите в машинното гласуване (сумата от числата по точки 4а и 4б) 3 334 233
5. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 86 527
6а. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6а от протоколите-хм и числата по т. 6 от протоколите-х на СИК) 2 457 831
6б. Общ брой на действителните гласове от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6б от протоколите-хм на СИК) 789 957
6. Общ брой на всички действителни гласове (сумата от числата по т. 6а и т. 6б) 3 247 754
6.1а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 6.1а от протоколите-хм и числата по т. 6.1 от протоколите-х на СИК) 2 424 409
6.1б. Брой на действителните гласове за кандидатските листи от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6.1б от протоколите-хм на СИК) 775 959
6.1 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 6.1а и т. 6.1б) 3 200 098
6.2а. Брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 6.2а от протоколите-хм и числата по т. 6.2 от протоколите-х на СИК) 33 678
6.2б. Брой гласували за „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване (сумата от числата по т. 6.2б от протоколите-хм на СИК) 14 082
6.2. Общ брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 6.2а и т. 6.2б) 47 749
7.1 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК) 3 199 130

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg