Министерският съвет прие доклад за работата на Работната група за Зелената сделка

Министерският съвет разгледа доклад за дейността на междуведомствена работна група за първоначален анализ на екологичните и социално-икономически последици, произтичащи от Европейската зелена сделка на Европейската комисия за България, и изготвяне на Национален план за действие за справедлив преход за периода август 2020 г. – март 2021 г.

MMI

През отчетния период продължи работата по първоначалния анализ на ефектите, които се очаква да произтекат от приемането на предложените от Европейската комисия инициативи и промени в законодателството. Бяха разработени допълнителни анализи и обосновка за идентифицираните като най-засегнати райони, които на 5 март 2021 г. бяха изпратени на Европейската комисия заедно с трети нон-пейпър, показващ необходимостта от включване на допълнителни региони сред областите, допустими за финансиране по Фонда за справедлив преход, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет, след проведено заседание.

През следващите месеци съществено значение ще има работата на двамата консултанти – „Прайсуотърхаус Купърс България“ ЕООД и Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка) – за подготовката на проекти на териториални планове за справедлив преход за трите въглищни региона и допълнителните осем, идентифицирани като най-силно засегнати в социален план, по линия на енергоинтензивни и свързани индустрии. Необходимо е администрацията да работи активно с тях и да ги подпомага, като осигурява нужната координация, навременно предоставяне на информация и оперативно вземане на решения. Осигуряване на активното участие на заинтересованите страни и добрата комуникация между тях, както и между тях и централната власт би било ключово в същинската част на разработването на плановете за справедлив преход.

www.infoz.bg  www.infoz.bg