Удължава се срокът на извънредна епидемична обстановка до 31 юли

Удължава се срокът на извънредната епидемична обстановка до 31 юли

Министерският съвет удължи срока на извънредната епидемична обстановка, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за последния отчетен 14-дневен период (26.04 – 09.05.2021 г.) заболяемостта от ковид-19 в държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е средно 277,3 на 100 хил. население.

В 11 държави заболяемостта надхвърля средната за Европейския съюз. Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 5,56 на 100 хил. население, като в 11 от държавите надхвърля средната за Европейския съюз.

Въпреки наблюдавания спад на заболяемостта от ковид-19 в страната, разпространението на коронавирусната инфекция засяга всички области. Случаи се диагностицират при лица от всички възрастови групи, като смъртността продължава да е най-висока при хората в напреднала и старческа възраст. В световен план, към 09.05.2021 г., България се нарежда на 11-то място по 14-дневна смъртност.

Постигнатият ваксинационен обхват на територията на Европейския съюз е 14,1% с пълна ваксинационна схема и 35,5% с една доза ваксина. Към 15.05.2021 г. в България са приложени 1 112 950 дози ваксина, като с пълна схема са обхванати 6,3% от населението на страната, а с една доза – 11,7%. Увеличаването на броя ваксинирани ще спомогне за намаляване на всеобщата възприемчивост и прекъсване на епидемичното разпространение на заболяването.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на ковид-19 върху общественото здраве и здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, при постигнат към момента несъществен имунизационен обхват.

Необходимо е да се продължи прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на страната, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната, което ще спомогне за намаляване на вероятността за разпространение на новите варианти в България.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема