Радослав Танев: Изграждането на нова голяма и модерна индустриална зона ще отговори на засиленото търсене

Последните 12 месеца поставиха под изпитание здравните, икономически, политически и социални системи в цял свят. Пандемията се превърна в катализатор за редица промени във възприятията за мобилност, производство и технологии – коментира изпълнителният директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев.

Компаниите преосмислят политиките си за изграждане на поточни линии и това води и ще доведе до съкращаване на линиите, в търсенето на хомогенна здравна и икономическа среда.

Radoslav Tanev

Ние, в Индустриална зона „Загоре“, винаги се стараем да извършим рационален анализ на моментната ситуация и възможности, стъпвайки на икономически и социални индикатори. Какво казват те за бъдещето на глобалните икономически и социални системи и за България – и регион Стара Загора в частност – и защо изграждането на индустриален парцел на територията на летище Стара Загора е от толкова голяма важност. Какво значи това за бъдещето на цялата екосистема и взаимовръзките между инвестиции, естествен прираст на население, образование и стандарт на живот, ще се опитаме да изложим накратко в следващите редове.

Едно от най-важните предизвикателства, пред които е изправена България, е демографската криза. Но какво всъщност представлява демографската криза – това е застаряването и намаляване на населението. Главни „виновници“ за това са емиграцията и ниската раждаемост. Въпреки, че икономическата активност влияе еднакво и на двете променливи, ние ще се съсредоточим върху емиграцията. Една от основните причини за емиграция е ниското заплащане, което от своя страна се определя от баланса на трудовия пазар. Според проучвания нетната емиграция може да бъде рязко намалена ако нивата на заплащане в България достигнат 50% от средноевропейските. За да се постигне това БВП на глава от населението на България и регион Стара Загора, трябва да продължат и ускорят конвергирането си към средноевропейските стойности.

Какво обаче формира брутния вътрешен продукт на глава от населението? Тук ще използваме цитат от един от най-големите макроикономически мозъци на нашето време – Лейси Хънт. „БВП на глава от населението е продукт на взаимодействието между 1) човешки капитал 2) технологичен напредък 3) финансов капитал и 4) земя“. Точка 4) е обект на внимание и на днешния анализ и е интересно да се проследи логическата връзка и икономическите, социални и демографски положителни промени, които правилната утилизация на наличните площи земя могат да отключат.

Изграждането на голяма и модерна индустриална зона ще отговори на засиленото търсене, породено от реалокацията на поточните линии към Централна и Източна Европа. Това са еднократни промени за десетилетия напред и е от огромна важност, ние като регион да бъдем подготвени да отговорим адекватно на очаквания голям скок на инвестиции. Правилните и навременни инвестиции и внимателната стратегия могат да оформят нов клъстър от производства в нашия регион, който да отговаря на изискванията на ЕС за зелена, кръгова и модерна икономика. Това от своя страна ще доведе до по-високи заплати и инвестиции в развойна дейност. Положителният финансов и икономически импулс не спира до тук. Едно разкрито работно място в индустрия с висока добавена стойност води до индиректно разкриване на между 3 и 5 работни места в сектор услуги. Завъртането на положителен, регионален, конюнктурен цикъл от своя страна ще доведе до по-високо внимание към нашия регион, имиграция, променяне на цялостната микро демографската картина и т.н.

В икономиката рядко има промени на структурни трендове и обикновено това се случва след дълбоки кризи. В момента се намираме в началото на изключително важен процес. Декарбонизацията, застаряването на населението в Азия, все по-голямата тежест на лесната прогнозируемост на поточната линия при вземането на инвестиционни решения, зелената сделка и Фондът за справедлив преход имат способността да превърнат регион Стара Загора в нов индустриален център на България. От нас зависи да предоставим нужната инфраструктура, точно както през 80-те години са направили Азиатските държави, чрез създаването на индустриални зони и това е довело до бум на техните икономики.

Първо и основно правило в икономиката е, че търсенето определя предлагането – завършва коментата си изпълнителният директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема