ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишната профилактика на съоръженията

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започва годишната профилактика на съоръженията си

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си от 7 юни 2021 г. В началото на месеца всички подизпълнители, които ще бъдат ангажирани в ежегодната профилактика, преминаха писиар тестове, които са част от превантивните мерки срещу ковид-19 в централата. Планирано е ремонтните дейности да продължат около 3 месеца.

В тях участват десетки фирми – външни партньори, ще протекат при строги мерки за безопасност, независимо от облекчената епидемична обстановка у нас. Профилактиката на съоръженията ще гарантира ефективната и безопасна работа на централата през есенния и зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи, заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

Организацията на дейностите е съобразена с изготвения анализ на нуждите и графика за работа на съоръженията, като са приоритизирани най-належащите работи. Ангажирани са голям брой инженери – специалисти, които ще планират и проследяват изпълнението на всички дейности. Паралелно с тях експертите на отдел „Снабдяване“ ще координират доставката на стотици резервни части от различни местни и чуждестранни доставчици – нелека задача в условията на засегната от пандемията верига на доставки. В хода на ремонтната кампания на територията на централата ежедневно ще работят повече от 25 външни фирми с над 1 000 души външен персонал, в допълнение на стотиците инженери и други специалисти на „КонтурГлобал“. За да подсигурява безопасното работно ежедневие, целият екип на отдел „Здраве и Безопасност“ е на линия с денонощни дежурства, съобщиха от дружеството.

„ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3„ е сред големите производствени мощности в България и има своето ключово място в енергийната система на страната. Грижим се централата винаги да е в отлично техническо състояние, за да можем да отговорим адекватно както на обичайните нужди, така и на непредвидени ситуации. За нас надеждната, ефективна и безопасна работа на централата е от първостепенно значение и влагаме много усилие и внимание в поддръжка и профилактика на съоръженията“, заяви изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази мобилност е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийната система, което е особено полезно при увеличаване на дела на възобновяемите източници. От началото на 2021 г. централата осигури над 10% от потребената в страната електроенергия, която е достатъчна за покриване на потреблението на над 1 милион български домакинства.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 11% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема