Самолетно заснемане на част от територията на България за обновяване на цифровата ортофотокарта

Самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Министерство на земеделието, храните и горите започва предвиденото за 2021 г. самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта, при благоприятни климатични условия. Заснемането ще обхване около една трета от страната и е междината част от изпълнението на тригодишния проект за изготвяне на картата.

Съгласно изготвен от изпълнителя график, заснемането за 2021 г. ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас.

То ще се извърши с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

В резултат на разчитането на новата ортофотокарта, на сателитни изображения, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализираните слоеве „Площи, допустими за подпомагане“ и „Физически блокове“ за кампания 2021 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg