Клъстер Технологии за чиста околна среда разработва инсталация за улавяне на въглеродния диоксид

Ръководството на Клъстер Технологии за чиста околна среда обяви, че основната тема по-която работи сдружението е разработването на инсталация за улавяне на въглероден диоксид от димни газове от точкови източници и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката. Сдружение Клъстер Технологии за чиста околна среда беше създадено в Стара Загора през лятото на 2020 г.

То си постави като основна цел обединяването на потенциала и експертизата на своите членове за развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции за редуциране на негативни въздействия върху човека и природата. Клъстерът ще разработва регионални, национални и международни проекти на база тези технологии за различни сфери на икономиката и социалната сфера, като съдейства за обучение на средни и висши кадри за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

cluster

Членове на Клъстера са:

  • Търговско-промишлена палата – Стара Загора
  • Технически университет – Габрово
  • „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора
  • „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – Стара Загора
  • „Технопол инженеринг“ ЕООД – Стара Загора
  • Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов – Стара Загора
  • „Верея пласт“ АД – Стара Загора
  • Институт за космически изследвания и технологии към БАН
  • Асоцииран член е Балкански иновационен център.

Клъстерът е отворен за включване в него на нови членове, което ще повиши капацитета му. Той дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера. Очакваме Клъстерът да бъде важен инструмент за работа по проекти, свързани с трансформацията на икономиката към нулево-въглеродна и в съответствие Зелената сделка.

Клъстер Технологии за чиста околна среда работи и по други теми и проекти, които са в неговия предмет на дейност.

  • Повече информация за дейността на Клъстера може да намерите на сайта на сдружението https://www.ecotechcluster.eu

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема