Бизнесът организира национален протест, иска старата цена на тока

Работодателските организации настояха за реформи в енергетиката, законодателни промени, връщане на цените на тока на нивата преди 1 август 2015 г. и предприемане на международен одит на енергетиката. Това обявиха ръководителите на национално представителните работодателски организации.

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) бе представена от председателя на палатата Цветан Симеонов.

Той обърна внимание, че при определянето на цените в енергетиката не само, че не беше направена оценка на въздействието, но и не беше дадено никакво обяснение защо част от мерките, договорени между социалните партньори, в т.ч. държавните институции с участието на премиера, бяха отминати, все едно никой не ги е предложил.

Цветан СимеоновЦветан Симеонов посочи като начин за решаване на проблемите предложението за включване в работата на КЕВР на представители на работодателските и синдикални организации.

Години наред нашите организации правят всякакви опити да излъчат представители, които да участват в работата на държавните комисии и инситуции със свои предложения, но са пренебрегвани. И е крайно време това да се промени, подчерта той.

Цветан Симеонов изтъкна, че малките и средните ползватели в енергоинтензивни производства продължават да се третират различно. Като пример той посочи размерите на плащаната сума, като добавка за „задължения към обществото“, която е част от цената на тока. „Това е нашата основна причина да нямаме доверие на този състав на КЕВР“, добави председателят на БТПП.

На 30 септември 2015 г. работодателските организации организират от 11:00 часа национален протест. Протестни действия се очакват и в Стара Загора, където през това лято работодатели и работници вече протестираха два пъти срещу несправедливия и непазарен начин за определяне на цената на електроенергията.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на БТПП)

На подобна тема