Квотата на ТЕЦ „Марица изток 2“ за производство на електроенергия е драстично намалена

ТЕЦ „Марица изток 2“ ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. мегаватчаса (MWh) за следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г. Министърът на енергетиката Андрей Живков подписа заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар. Заповедта е издадена на основание чл. 4, ал. 2, т. 8 от Закона за енергетиката и чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията.

Тя е мотивирана с изпълнение на т. 2 от решение на Народното събрание от 31 януари 2020 г., което задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки, за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. За предходния едногодишен период квотата на топлоелектрическата централа беше 3 млн. MWh.

В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ „Марица изток 2“. Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост. Това е краткосрочна мярка, която да гарантира работата на топлоелектрическата централа в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация с оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на въглероден диоксид производители. Преходът към по-екологични производства в комплекса „Марица изток“ ще се случи плавно и без социален стрес чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия – Националния план за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и др.

Паралелно с това, Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейска Зелена сделка и ще окаже положително въздействие върху цялата група на Българския енергиен холдинг.

tec 2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема