Матурата за добиване на професионална квалификация става задължителна

За първи път през следващата учебна година всички дванайсетокласници, които изучават професия, ще положат втори задължителен държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация. Досега те можеха да избират дали да се явят на втора матура по общообразователен предмет или по професия. Изпитът ще бъде на 20 май 2022 г. Това предвижда проект на заповед за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2021 – 2022 година, който е публикуван за обществено обсъждане.

izpit maturi bulgarski ezik

Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература е планиран за 18 май 2022 г., а вторият задължителен ДЗИ – за 20 май 2022 г. Учениците могат да се явят на допълнителна матура по предмет по избор в дните от 26 май до 3 юни 2022 г.
Пролетната ваканция за учениците от първи до XI клас ще е от 1 до 10 април включително. Дванайсетокласниците ще почиват от 7 до 10 април. Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г.

В проекта са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното образование, както и началото и краят на втория учебен срок. По традиция учениците от I до III клас приключват занятията в края на май, от IV до VI – в средата на юни, а от VII до XI – в края на юни. Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които ще има задължителни ДЗИ и национални външни оценявания в края на VII и на X клас.

Изпитът от националното външно оценяване в края на IV клас по български език и литература е насрочен за 26 май 2022 г., а този по математика – за 27 май 2022 г. И двата дни ще са учебни. Директорите могат да променят седмичното разписание, за да организират изпитите.

Оценяването по български език и литература и по математика в края на VII клас и в края на X клас е съответно на 14 юни и на 16 юни 2022 г.  Изпитите по желание по чужди езици и за оценяване на дигиталните умения в X клас ще са непосредствено след тях в учебни дни. С проектите на заповеди можете да се запознаете тук. Становища по тях ще се събират до 19 август 2021 г, включително.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: