От 29 юли са в сила нови правила за влизане в България от държави в червената зона

От 29 юли българските граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, гражданите на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и др., пристигащи от държава, попадаща в червената зона, се допускат в страната при представяне на валиден цифров ковид сертификат на Европейския съюз за ваксинация.

Те се допускат също така с аналогичен документ, съдържащ същите данни и на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България писиар тест, удостоверен чрез валиден цифров ковид сертификат на Европейския съюз за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни. Това нарежда служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена на 27 юли 2021 г.

Граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и от Конфедерация Швейцария, пристигащи от държава в червената зона, които не представят валиден цифров ковид сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен документ, съдържащ същите данни, се допускат на територията на страната при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната писиар тест, удостоверен чрез валиден цифров ковид сертификат на Европейския съюз за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни, и се поставят под 10-дневна карантина.

Българските граждани и хора със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които не представят валиден цифров ковид сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен документ, съдържащ същите данни, както и отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната писиар тест, се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина.

Със същата заповед се допуска влизането в страната, без да е необходимо да представят документи за ковид, на деца до 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат.


vaccine covid19 01

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема