Тракийският университет обявява допълнителен прием за определени специалности

Тракийският университет обявява допълнителен прием за определени специалности. Могат да се подадат документи за специалностите от списъка по-долу. Необходимите документи са: диплома за средно образование, лична карта и заплащане на кандидатстудентска такса от 40 лева. Кандидат-студентите, които вече са подали документи за други специалности, също могат да допълнят желанията си с изброените специалности:

Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора

 • Аграрно инженерство
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Зооинженерство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Агрономство – полевъдство
 • Агрономство – етерично-маслени култури

Стопански факултет на Тракийски университет – Стара Загора

 • Аграрна икономика и търговия

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
 • Автотранспортна и земеделска техника
 • Автоматика и компютърни системи
 • Електротехника
 • Технология на храните.

Необходимите документи са: диплома за средно образование, лична карта и заплащане на кандидатстудентска такса от 40 лева.

Подаване на документи:

➡️ Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Учебен корпус, стая 200. Работно време: от 8 до 16 часа, в последният от дните на всеки от интервалите до 12 часа.

➡️ Ямбол, Факултет „Техника и технологии“, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Подробна информация можете да получите на телефоните на приема: 042 673021, 042 699208, 088 2552256, 088 9559989.

PRIEM TRU

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема