ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар

ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар

На 3 август 2021 г. на пълна мощност (210 MW) е пуснат трети блок на ТЕЦ „Марица изток 2“. Досега топлоелектрическата централа работеше с два блока – единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият – за свободния пазар. Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса.

В резултат на това включване, цената на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса е 258 лева за мегаватчас (МВтч), което е намаление с около 70 лева спрямо вчерашните стойности (3 август).

Преди около три седмици със заповед на служебния министър на енергетиката ТЕЦ „Марица изток 2“ се е включила в енергийната система първоначално с един реактор, в момента работят три. Има готовност да работят и още. Служебният премиер Стефан Янев обърна внимание, че пускането и спирането на един реактор в подобна топлоелектрическа централа е процес, който отнема време.

Освен заповедта на министъра ТЕЦ „Марица изток 2“ да продава 1 милион мегаватчаса от тока си на регулирания пазар за едногодишен период, ръководството на централата търси пазари за дългосрочни договори. Ако централата има договори на сегашните цени, тя би могла да работи, без да получава държавна помощ и да задоволява енергийната система.

С оглед на създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, ръководството на Министерството на енергетиката поддържа активен диалог с ръководството на централата, за да се стигне до решението за включване на новата мощност.

Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация топлоелектрическата централа трябва да работи на максимално възможната техническа мощност – от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията, съобщиха от Министерството на енергетиката, което обяви, че следи отблизо ситуацията и предприема активни пазарни мерки.

tec maritza iztok 2

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg