Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора e училищe с национално значение

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора е училищe с национално значение

Шест професионални гимназии да запазят статута си на училища с национално значение и след 01 септември 2021 г. В Стара Загора се намира една от тях – Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора. Училищата с национално значение са в пет области – Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София област.

Освен Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ с национално значение са също и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен, Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград, Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в Разград и Националната професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет – София.

Преди 4 години тези училища бяха обявени за национални, защото отговарят на изискванията да обучават ученици от други области на страната, несъседни на тази, в която е училището. Анализът на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование позволява този статут да бъде запазен и занапред.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24