Стара Загора се връща сред първите три области в България според размера на заплатите

Стара Загора се завръща сред водещите области по размера на средната брутна месечна заплата на хората, които работят с трудови договори. Данните на Националния статистически институт за месец юни 2021 г. показват, че средната заплата е 1366 лева и това поставя Стара Загора на трето място сред областите в България. По-високи през юни са месечните трудови доходи на хората в столицата София – 2052 лева и във област Варна – 1378 лева.

50 leva

През април 2021 г. Стара Загора беше видимо по-назад в статистическата класация според заплатите – на 7-о място с 1336 лева. По-високо заплащане за този месец са получили работещите в: столицата (2115 лева); София област (1473 лева); Варна (1394 лева); Кърджали (1372 лева); Враца (1362 лева) и Пловдив (1341 лева). Спад в размера на трудовите възнаграждения в предприятията, които работят на територията на някои от тези области, връща Стара Загора през юни във водещата тройка. През май 2021 г. Стара Загора се нареждаше на 5-о място (с 1376 лева), като тогава средната брутна заплата във Враца е била 1518 лева, но пада до 1351 лева през юни, показват данните на НСИ.

Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че в България хората, работещи с трудови договори към края на юни 2021 г. нарастват с 1,9% спрямо края на март 2021 г. и достигат 2,31 милиона души.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в страната нараства с 4,3% спрямо първото тримесечие на 2021 г. и достига 1525 лева.

Средна брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение хора (по статистически райони и области) през 2021 година* 

Статистически райони Месеци
януари 2021
февруари март април май юни
Северозападен район 1 162 1 147 1 173 1 218 1 248 1 188
 - Видин 990 976 996 1 041 1 057 1 026
 - Враца 1 302 1 301 1 316 1 362 1 518 1 351
 - Ловеч 1 123 1 123 1 191 1 236 1 209 1 183
 - Монтана 1 132 1 107 1 111 1 163 1 132 1 126
 - Плевен 1 155 1 126 1 149 1 190 1 205 1 161
Северен централен район 1 156 1 168 1 188 1 209 1 232 1 214
 - Велико Търново 1 128 1 114 1 139 1 162 1 181 1 147
 - Габрово 1 232 1 246 1 273 1 271 1 321 1 327
 - Разград 1 153 1 201 1 200 1 218 1 219 1 233
 - Русе 1 184 1 196 1 202 1 235 1 258 1 243
 - Силистра 1 018 1 056 1 119 1 147 1 157 1 102
Североизточен район 1 233 1 227 1 268 1 319 1 323 1 295
 - Варна 1 294 1 295 1 349 1 394 1 378 1 378
 - Добрич 1 070 1 077 1 120 1 146 1 195 1 137
 - Търговище 1 222 1 173 1 193 1 256 1 274 1 204
 - Шумен 1 169 1 158 1 166 1 254 1 277 1 203
Югоизточен район 1 193 1 198 1 225 1 232 1 268 1 227
 - Бургас 1 171 1 163 1 173 1 186 1 217 1 164
 - Сливен 1 063 1 078 1 095 1 114 1 169 1 105
 - Стара Загора 1 282 1 298 1 343 1 336 1 376 1 366
 - Ямбол 1 144 1 142 1 186 1 201 1 222 1 174
Югозападен район 1 807 1 757 1 875 1 924 1 872 1 865
 - Благоевград 946 946 957 995 1 015 988
 - Кюстендил 993 986 1 022 1 027 1 051 1 005
 - Перник 1 101 1 106 1 118 1 174 1 227 1 176
 - София 1 484 1 385 1 363 1 473 1 413 1 350
 - София (столица) 1 976 1 922 2 068 2 115 2 049 2 052
Южен централен район 1 188 1 180 1 220 1 271 1 286 1 244
 - Кърджали 1 128 1 126 1 171 1 372 1 207 1 167
 - Пазарджик 1 175 1 178 1 214 1 233 1 339 1 209
 - Пловдив 1 260 1 246 1 289 1 341 1 348 1 327
 - Смолян 1 043 1 053 1 080 1 087 1 127 1 108
 - Хасково 1 004 1 000 1 036 1 051 1 092 1 048
             
* предварителни данни

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24