Какви противоепидемични мерки и ограничения влизат в сила от 7 септември 2021 г.?

Служебният министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров обяви и мотивира налагането на нови по-строги противоепидемични мерки, които влизат в сила от 7 септември 2021 г., вторник. „Прилагаме тези мерки с голямо нежелание, но се налага от ситуацията. Призовавам гражданите да спазват мерките, от спазването им зависи колко дълго ще продължат те“, каза министърът.

„Следейки показателите, ще направим преоценка, ако ситуацията налага ще бъдат наложени и по-тежки мерки. Няма да се поколебаем да наложим и най-строгите възможни мерки“, предупреди д-р Стойчо Кацаров и призова всички да се ваксинират.

В края на работния ден (четвъртък) министърът издаде заповед за ограниченията и противоепидемичните мерки.

Ето конкретните мерки и ограничения, които влизат в сила от 7 септември 2021 г.:

1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови и образователни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра до максимум 10 човека в помещение, проветряване на всеки час, носене на защитни маски за лице и хигиена на ръцете.

2. Преустановява се посещението на детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

3. Провеждането на конгресни и конферентни мероприятия на закрито се допуска при не повече от 30% от капацитета и до 30 участници в помещението, в което се провежда мероприятието, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на маска за лице от всички участници.

4. Преустановява се провеждането на тиймбилдинги и други мероприятия от подобно естество.

5. Провеждането на конкурси, масови изпити и други от този характер се допуска при използването на не повече от 30% от капацитета и до 30 участници в помещението при спазване на физическа дисканция от 1,5 метра и носене на маска.

6.  Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.

7. Посещението на театри, кина, циркове, представления и други сценични прояви се допуска при не повече от 50% от капацитета на помещението и използване само на седящи места с физическа дистанция и носене на маски от посетителите.

8. Посещенията на музеи и галерии се допуска на не повече от 1 човек на 8 кв. метра от площта на помещенията, спазване на физическа дистанция от 1,5 м, носене на защитни маски.

9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и с до 10 човека в помещение.

10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.

11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка и носене на защитни маски.

12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция и носене на защитна маска от персонала.

13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 метра. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.

14. Посещенията в балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба, и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.

15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7:00 до 23:00 часа при спазване на отстояние от 1.5 метра между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски от персонала.

16. Провеждането на събирания от частен характер се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.

17. Физическите и юридически лица - собственици или управители на търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. метра.

18. На пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. метра и носене на защитна маска от работещите и посетителите.

Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия:

- 100% от персонала е ваксиниран или преболедувал ковид, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта за мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и

- ръководителят на обекта (организаторът на мероприятието) е взел решение и е създал необходимата организация за допускане само на лица, които:

  • са ваксинирани или преболедували ковид, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
  • представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието писиар или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

Задължителното отстояние от 1.5 метра между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия.

Заповедта е в сила до 31.10.2021 г.

С пълния текст на Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. можете да се запознаете в приложения файл.


Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема