Европейски дни „Еразъм +“ 2021 в Тракийски университет – Стара Загора

За поредна година Европейската комисия провежда инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм +“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в програмата. Тракийски университет – Стара Загора се включва в инициативата с отворени врати „Еразъм +“ 2021, които се провеждат на 14 и 15 октомври по основните звена и отдели.

Експерти от отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ на Ректората представят на студентите широките възможности, които дава програмата. А именно – надграждане на знанията и обмяна на опит с чуждестранни университети, летни практики и стажове. В центъра на вниманието на разяснителната кампания са първокурсници, които проявиха сериозен интерес към чуждестранните учебни институции и финансово обезпечената възможност да пътуват по света, за да научат повече.

Мобилности по програмата „Еразъм“ могат да бъдат осъществени, както от студенти и докторанти, така и от преподаватели.

DSC 1653 1

Впечатления от пътувания на студенти от Ветеринарномедицинския и Стопанския факултет по програмата „Еразъм +“

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема