Електрическа система за автомобил. Какво трябва да знаем за нея? (2)

Електрическата система е сред най-важните автомобилни системи. Нейната задача е да осигури достатъчно мощност на автомобила, когато той има нужда от нея. Основните функции на електрическата система са захранване на запалителната система, стартиране на двигателя и доставяне на електрическа енергия на консуматори като светлини, звуково оборудване, клаксон, прозорци и др.

Кои са източниците на ток в автомобила?

Към електрооборудването на автомобила се отнасят източниците на ток, консуматорите на електрическа енергия, блоковете за управление и проводниците. Източниците на ток са:

Генератор

Той е основният източник на електроенергия за всички системи на автомобила, както и за зареждане на акумулатора. Има автомобилни генератори за постоянен ток – динамо, които се използват при по-старите автомобили, и за променлив ток – алтернатори. За да се използва алтернатор, трябва да се постави и токоизправител, който да поддържа правилното напрежение при превръщането на променливия ток в постоянен.

Акумулатор

Неговото предназначение е да подава ток при запалване на двигателя, при работата му на ниски обороти и при покой. Като вторичен химичен източник на електроенергия, той трябва да подаде достатъчно силен ток, за да стартира двигателя и после да се зареди наново. Напрежението, което осигурява, е 12 V.

Енергията на акумулатора задвижва стартера – устройство за стартиране на двигателя. Той преобразува електрическата енергия в механична за завъртане на маховика на двигателя до оборотите, нужни за запалване на колата.

Как работи електрическата система?

Електрическата система има затворена верига с автономно захранване от акумулатора. Към основните вериги, служещи за зареждане с електроенергия, стартиране и запалване, има допълнителни за захранване на фаровете, нагревателните елементи, магнитните брави и др.

Контролните елементи като релета, предпазители и електронни устройства служат за осъществяване на синхрон между източниците на ток и консуматорите.

След стартиране на двигателя генераторът поема основната си функция да доставя ток, като зареди акумулатора. Електрическият ток преминава през кабела от акумулатора към захранващия компонент и се връща обратно през металния корпус на превозното средство. Тялото е свързано към заземяващия терминал с дебел кабел.

При повечето автомобили положителният терминал захранва електрическата система, а отрицателният е заземен. Потокът електричество от акумулатора върви само еднопосочно и някои компоненти работят само при такава посока.

Интензитетът на тока се измерва в ампери, а налягането – във ватове (W). Батерията на съвременните автомобили е 12-ватова. Някои модерни автомобили разполагат с 48-ватова батерия заради по-голямата консумация на електрическа енергия от допълнителните сензори, радари, контролери, камери и др.

Отделните системи и устройства харчат различно количество ток: система за управление на двигателя – 0,3 kW/h, подгряване на въздуха в отоплителната система – 0,14 kW/h, подгряващи свещи – 0,1 kW/h и др.

Капацитетът на батерията се определя в ампери за час. Една батерия с капацитет 56 ампера/час ще осигури ток 1 ампер за 56 часа.

Какви са най-честите неизправности в електрическата система?

Най-често в електрическата система се повреждат алтернатор, стартер, датчици, бобина, кабели, свещи, акумулатор и др. Повечето дефекти могат да се открият единствено чрез компютърна диагностика, но има и такива, които може да проследите и отстраните сами.

Алтернатор

Тъй като отговаря за зареждането на акумулатора, ако е повреден, той ще се изтощава бързо. Понякога неефективната му работа може да се дължи на лошо състояние на ремъка, повреден ротор, износени лагери или шайба, изгорял регулатор на напрежението и др.

Предпазители

Предпазителите се използват за защита на различни електронни устройства в автомобила. Ако поради някаква причина постъпилият към дадено електронно устройство ток се увеличи и то се разруши, за да избегне претоварването, предпазителят изгаря и прекъсва електрозахранването. За такива случаи на счупени или прогорели предпазители е добре да носите резервни в колата.

Запалителни свещи

Свещите са проектирани да подават електрически сигнал към бобината, за да се създаде възпламенителна искра за запалване на въздушно-горивната смес. Ако ускорението е бавно, трудно палите колата, има колебание на двигателя при шофиране, вибрации или преразход на гориво, вероятно се дължи на проблем при свещите. Проверете ги дали са замърсени. Препоръчително е да се почистват на всеки 10 хил. км. Ако имат нужда от смяна, сменете всички наведнъж, а при трудност, потърсете сервизна помощ.

Акумулатор

Акумулаторът е много важен за правилното функциониране на всички консуматори на електроенергия в автомобила. Затова не само трябва да е подбран съгласно препоръките на производителя, но и здраво закрепен. Други условия за изправността му са: редовно почистване на клемите, добрият контакт на електрическите връзки и високото ниво на зареждане.

Преди да потеглите на път, много е важно наред с другите неща да прегледате техническото състояние на стартера. Ако вече сте установили, че понякога отказва, най-добре посетете сервиз. Може да се наложи ремонтирането му или подмяната с нов.

Вземайте мерки за безопасност, ако подменяте сами електрични или електронни елементи. Изключвайте батерията, за да елиминирате риска от случайно късо съединение, водещо до проблеми с настройките или управляемостта.

Друго, което може да направите, е при отстраняване на проблеми в електрическата система да проверявате за наличие на напрежение в съответната точка или с волтметър, или с 12-волтова контролна лампа.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24