Европейската комисия разреши плащанията за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока

Европейската комисия разреши плащанията за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока

Плащанията към бизнеса в размер на 110 лева за мегаватчас използвана електроенергия няма да се считат за държавна помощ и България може да приложи мярката за защита на небитовите потребители от високите цени на тока. За това информира директорът на Главна дирекция „Конкурентоспособност“ в Европейската комисия Оливие Герсент в писмо до Министерството на финансите и Министерството на енергетиката.

„Разбираме, че мярката ще е от полза за всички потребители, различни от тези, които подлежат на регулирани цени“, е записано в писмото от Европейската комисия. Въз основа на представената информация Главна дирекция „Конкурентоспособност“ счита, че мярката е неизбирателна и следователно не представлява държавна помощ.

Полученият отговор от страна на Европейската комисия отваря възможността за практическо стартиране на плащанията по програмата за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според предвиденото в нея всички небитови крайни потребители ще бъдат компенсирани с по 110 лева за всеки използван мегаватчас електроенергия. Помощта ще се получава чрез приспадане на съответната сума от сметката за всеки клиент. За да се случи това, Министерството на енергетиката сключва договори с търговци на електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители, които продават директно на крайни небитови клиенти, както и с оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. До момента са сключени договори с доставчиците, които имат най-много клиенти. Актуалният списък с тези договори е публикуван на сайта на Министерството на енергетиката.

www.infoz.bg  www.infoz.bg