„Мини Марица-изток“ добива по 3 млн. тона въглища месечно, добро финансово състояние

„Мини Марица-изток“ добива по 3 млн. тона въглища месечно и е в добро финансово състояние

Най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД посреща края на финансовата 2021 г. без задължения и в добро финансово състояние. Вследствие на значително завишените заявки за въглища от топлоцентралите в Маришкия комплекс, дружеството добива по над 3 млн. тона въглища месечно, което се отразява добре и на финансовото му състояние.

mini maritza iztok logo

Като резултат от усилената работа и разумно водената финансова политика, към средата на ноември 2021 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД отчита и над 120 млн. лева разполагаеми собствени средства.

Към 15.11.2021 г. дружеството успя да погаси изцяло 20 млн. лева, усвоени като част от отпуснатия заем от 55 млн. лева от „Български енергиен холдинг“ ЕАД през 2020 г. и в момента не дължи нищо на принципала си. В същото време, без просрочия се обслужват всички задължения на компанията към бюджета, персонала и доставчиците. „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просрочени вземания от своите клиенти, съобщават от дружеството.

Екстремно високите цени на електрическата енергия през последните няколко месеца на 2021 г. за пореден път доказаха важната роля на комплекса „Марица-изток“ и в частност на въгледобивното предприятие „Мини Марица-изток“ за националната сигурност на Република България.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg