Звената „Български документи за самоличност“ ще издават удостоверения за гласуване

Звената „Български документи за самоличност“ при Столичната дирекция „Вътрешни работи“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на втория тур от изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

В седмицата преди 21 ноември 2021 г. е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  • в зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност /лична карта или личен /зелен/ паспорт/, или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  • при невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:pasportna

  • гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР до 20 ноември 2021 г. от 08:30 до 17:30 часа и на 21 ноември 2021 г. от 08:30 до 19:00 часа. В случай, че работното време на съответното звено „Български документи за самоличност“ е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време а звеното, като задължително ще се спазва периодът на 20 и 21.11.2021 г. Информация за работното време на всяко звено е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, проведени на 14.11.2021 г., са невалидни.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението може да послужат само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборите на 21 ноември.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема