НАП обясняват как да се промени имейл и телефон за контакт с тях

Електронните адреси за кореспонденция, на които Националната агенция за приходите изпраща съобщения и документи до физическите и юридически лица, вече могат да се заявяват и коригират онлайн от клиентите чрез използване на нова електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“. Притежателите на ПИК, издаден от агенцията, или електронен подпис, могат да променят имейлите и телефоните за контакт.

nap logo

По този начин комуникацията за целите на изпълнението на данъчно-осигурителните изисквания.между данъчната администрация и потребителите ще се улесни, намалявайки значително случаите на неактуална контактна информация.

Електронният адрес за кореспонденция (по чл. 28, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) за получаване на съобщения от Националната агенция за приходите е задължителен за лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност, и поради тази причина актуалният имейл трябва да е един, поясняват от Националната агенция за приходите. При всяко актуализиране на имейл, системата изпраща линк на електронна поща, който изисква потвърждение преди промяната да влезе в сила.

Смяната на телефон за контакт се извършва в две стъпки, като няма пречка да бъде посочен мобилен номер, уточняват от приходната агенция.

Новата услуга е достъпна под името „Управление на достъпи и на контактна информация“ в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите – https://portal.nra.bg/. От НАП съветват потребителите да предоставят актуален имейл за кореспонденция, за да може комуникацията с приходната агенция да се извършва изцяло електронно, а не на хартия.

www.infoz.bg  www.infoz.bg