„Информационно обслужване“ АД приключи успешно първите тестове за интеграция на търговския регистър с BRIS

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД, съвместно с Агенция по вписванията и „СИЕНСИС“ АД, приключи успешно първа фаза от тестовете за интеграция на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри на ЕС – BRIS. Това се случи преди заложените по проекта срокове, което е сериозно постижение за страната ни.

„В рамките на проведените тестове за интеграция са изпълнени общо всички 78 предефинирани сценарии, разпределени в 13 групи, при които Търговският регистър успешно взаимодейства с BRIS чрез тестовата платформа Test Bed“, каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му успешно са тествани и работните процеси, утвърдени от Европейската комисия, които оперативно съвпадат с внедрените и поддържани работни процеси в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Това е първият от общо трите финални тестови етапа за интеграция. Очаква се проектът да бъде завършен в началото на следващата година.

io logo

Успешните тестове от първа фаза на проекта приключиха само 6 месеца след като Агенция по вписванията изпрати заявка към националния системен интегратор „Информационно обслужване“ АД за създаването на софтуерно решение за интеграция на Търговския регистър с европейската централна платформа. Припомняме, че през юли 2021 г. Европейската комисия заведе дело срещу България заради забавянето при свързването на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри на ЕС – BRIS. Страната ни трябваше да свърже търговския си регистър с регистрите на останалите държави - членки до 8 юни 2017 г.
Целта на BRIS e да подобри трансграничния достъп до бизнес информация за дружества и свързани с тях предприятия в други държави – членки на ЕС. Системата улеснява електронния обмен на данни между регистрите на отделните държави като унифицира начина, по който информацията в регистрите се достъпва от индивидуалните потребители. Системата намалява и административните разходи в случаи на процедури по трансгранични сливания.

Проектът предвижда осигуряване на свързаност на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) със системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри BRIS. На следващ етап се предвижда и обмен на данни със системата за взаимно свързване на европейските регистри на действителните собственици - BORIS.

За „Информационно обслужване“ АД
„Информационно обслужване“ АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 580 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2011 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.

www.infoz.bg  www.infoz.bg