Пенсионерите ще получават добавки към пенсиите си по 60 лева за месец до юни 2022 г.

2 058 100 пенсионери ще получат добавка от 60 лева към всяка от пенсиите си за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии, като мярка за подкрепа с цел ограничаване на последствията от ковид.

senior

За изплащането на добавките за шестте месеца правителството ще отпусне допълнителни 750 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Изплащането на добавка от 60 лева към пенсиите е за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г.


Ваксинираните пенсионери ще получат 75 лв. еднократна добавка към пенсиите си

Правителството отпусна 100 млн. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване за насърчаване на ваксинацията срещу ковид. Със средствата Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплаща еднократна добавка от 75 лева към пенсиите на всички пенсионери със започнал, завършен ваксинационен курс или с поставена допълваща (бустерна) доза.

Хората, които до 31 декември 2021 г. имат завършен ваксинационен курс, ще получат допълнителното плащане с пенсиите си за февруари догодина. Еднократна добавка от 75 лева ще бъде изплатена и на възрастните, които в периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. завършат пълния ваксинационен курс или поставят допълваща (бустерна) доза ваксина. Същият финансов стимул ще получат и пенсионерите, които поставят първа доза ваксина от 1 до 30 юни 2022 г.

Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на средствата, нито да изпращат зелен сертификат или други здравни документи до държавните институции. Информацията за хората, които имат право на еднократна добавка, ще се обменя всеки месец по служебен път между НОИ и Министерството на здравеопазването. Допълнителните средства към пенсиите ще се изплащат през месеца, следващ месеца, през който осигурителният институт е получил информация за правоимащите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg