НАП отчита ръст на постъпленията спрямо планираното

Общо 28,2 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите през 2021 г. Сумата е с 778 млн. лева над планираното и с над 3,2 млрд. лева повече от предходната 2020 г. Запазва се ръстът на доброволно спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на бизнеса и гражданите, като постъпленията в хазната също устойчиво нарастват.

През 2021 г. приходите за централния бюджет възлизат общо на 16,5 млрд. лева, което с близо 15% повече от предходната 2020 г. От тях над 8,3 млрд. лева са постъпленията от данъка върху добавената стойност, които са и с най-висок ръст в сравнение с миналата година – над 900 млн. лева, отчитат от Националната агенция за приходите. Над 3,2 млрд. лева са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 4,2 млрд. лева са от данък върху доходите на физически лица, което е с 15,7% повече в сравнение с 2020 г.

nap prihodi 2021

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 11,7 млрд. лева, като от тях 7 млрд. лева са за държавно обществено осигуряване, 3 млрд. лева – за здравноосигурителни вноски и 1,7 млрд. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Ръстът в приходите от осигурителни вноски надвишава 10% спрямо предходната година.

„Измина още една трудна година в извънредна епидемична обстановка. Но въпреки трудностите, бизнесът и гражданите продължиха да спазват коректно своите задължения, като НАП отчита увеличен ръст на доброволно деклариране и плащане. Това до голяма степен се дължи на партньорския подход и липсата на натиск от страна на приходната агенция. Благодаря на колегите за усилията и постигнатото. Високата събираемост е добра новина както за бюджета, така и за цялото общество“, каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Румен Спецов, цитиран в информация на Националната агенция за приходите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg