Запазват се 9% ДДС за книги, туристичуски, ресторантьорски и спортни услуги

Запазва се 9% ДДС за книги, туристичуски, ресторантьорски и спортни услуги

И през 2022 г. ще продължи да се прилага намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9% за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени, туристически услуги, ползването на спортни съоръжения, като например фитнес зали и басейни. Ставката от 9% е временна и ще е в сила до 31 декември 2022 г.

color fan 9

Това се се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

От по-ниската ставка на ДДС ще продължат да се възползват туристически оператори и турагенти, издателите и разпространителите на книги и учебници, в това число електронни издания, книжки за рисуване или оцветява, нотни издания и др., търговците на детски продукти – храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в Закон за ДДС.

Данъчната ставка остава намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място и доставка за вкъщи.

По въпроси, свързани с прилагането на намалената ставка са приложими общи становища на зам.-изпълнителния директор на НАП:

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg