Най-големият вятърен парк в България осигури енергия, достатъчна за 94 хиляди домакинства

Най-големият вятърен парк в България осигури енергия, достатъчна за 94 хиляди домакинства

Със 70% повече електроенергия произведе Вятърен парк „Свети Никола“ през декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. Само за последния месец на предходната година 52-те вятърни турбини генерираха над 52 хиляди мегаватчаса (MWh), което е рекордно месечно производство от старта на търговската експлоатация на парка през 2010 г., а общото производство за миналата година достигна 338 хиляди MWh зелена електроенергия.

Това количество се равнява средно на годишното потребление на 94 хиляди български домакинства – толкова колкото са домакинствата в градовете Добрич, Шумен и Разград, уточниха от дружеството.

AES vyataren park

С инсталирана мощност от 156 мегавата вятърният парк представлява около 22% от общо инсталираните вятърни мощности в България. В края на миналата година вятърната електроцентрала „Свети Никола“ получи 64 милиона евро кредитна линия, осигурена от Европейската банка за възстановяване и развитие и две търговски банки. Пакетът включва рефинансиране на оставащата експозиция по предишен заем и нов ангажимент от 16 милиона евро. Експлоатацията на вятърния парк „Свети Никола“ е важна стъпка по пътя на България за постигане на по-чисто енергийно бъдеще и увеличаване капацитета на страната в производството на възобновяема енергия.

Вятърната електроцентрала „Свети Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.

За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола“, край Каварна.

За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема