Населението на България е 6 милиона 520 хиляди души

След направеното преброяване Националният статистически институт обяви, че към 7 септември 2021 г. населението на страната е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2,3 души.Намаление на населението има при последните четири преброявания, като най-голямо е то при последното преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11,5% спрямо 2011 г. Данните са предварителни.

Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект – и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

bg naselenie

Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52,1%, а мъжете – 3 122 957, или 47,9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9,6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и хората в активна възраст.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5257, от които 257 са градове и 5000 – села. В градовете живеят 74,3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25,7%, или 1 677 139 души.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14,7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26,3%, и Монтана – с 24,2%, съобщават от Националния статистически институт.

Разпределение на населението по области към 7.09.2021 г. и прираст спрямо 1.02.2011 г. (предварителни данни)

Области

Население към 1.02.2011

Население към 7.09.2021

Прираст (брой)

Прираст (%)

% от населението на страната към 7.09.2021

Общо

7 364 570

6 520 314

-844 256

-11,5

100,0

Благоевград

323 552

278 814

-44 738

-13,8

4,3

Бургас

415 817

360 587

-55 230

-13,3

5,5

Варна

475 074

427 634

-47 440

-10,0

6,6

Велико Търново

258 494

199 442

-59 052

-22,8

3,1

Видин

101 018

74 493

-26 525

-26,3

1,1

Враца

186 848

149 763

-37 085

-19,8

2,3

Габрово

122 702

99 160

-23 542

-19,2

1,5

Добрич

189 677

139 782

-49 895

-26,3

2,1

Кърджали

152 808

129 709

-23 099

-15,1

2,0

Кюстендил

136 686

109 795

-26 891

-19,7

1,7

Ловеч

141 422

117 155

-24 267

-17,2

1,8

Монтана

148 098

112 305

-35 793

-24,2

1,7

Пазарджик

275 548

215 183

-60 365

-21,9

3,3

Перник

133 530

113 112

-20 418

-15,3

1,7

Плевен

269 752

212 786

-56 966

-21,1

3,3

Пловдив

683 027

626 183

-56 844

-8,3

9,6

Разград

125 190

96 522

-28 668

-22,9

1,5

Русе

235 252

181 460

-53 792

-22,9

2,8

Силистра

119 474

91 546

-27 928

-23,4

1,4

Сливен

197 473

157 113

-40 360

-20,4

2,4

Смолян

121 752

95 536

-26 216

-21,5

1,5

София

247 489

222 662

-24 827

-10,0

3,4

София (столица)

1 291 591

1 480 830

189 239

14,7

22,7

Стара Загора

333 265

286 086

-47 179

-14,2

4,4

Търговище

120 818

93 705

-27 113

-22,4

1,4

Хасково

246 238

200 857

-45 381

-18,4

3,1

Шумен

180 528

144 445

-36 083

-20,0

2,2

Ямбол

131 447

103 649

-27 798

-21,1

1,6

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg