Европейските сертификати на 93 000 души, ваксинирани в България, няма да бъдат валидни от 1 февруари за пътуване

Европейските цифрови ковид сертификати на 93 хил. граждани, чийто ваксинационен курс към 1 февруари е завършен преди повече от 270 дни, няма да бъдат валидни за пътуване в Европейския съюз. От тази дата всички издадени сертификати на Европейския съюз, доказващи завършен ваксинационен курс, ще бъдат валидни 270 дни от датата на последната доза.

vaccine covid19 03

Тези нови правила са посочени в делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 на Европейската комисията и важат за всички държави членки. Сертификатите за поставена бустерна доза – към датата на публикацията – не са ограничени от Европейската комисия със срок на валидност.

Посоченото изискване се прилага само при пътуване на територията на Европейския съюз.

Справка, извършена днес, 24 януари, в Регистъра за ваксинация показва, че на 1 февруари със завършена ваксинация преди повече от 270 дни ще бъдат 93 хил. граждани, ваксинирани в България.

Обръщаме внимание, че лицата, чиито цифрови ковид сертификати за завършен ваксинационен курс към 1 февруари са невалидни (т.е. изминали са 270 дни от датата на поставяне на последната доза и не е приложена бустерна доза) могат да си поставят допълнителна (бустерна) доза по всяко време, за което ще получат сертификат за ваксинация, към момента неограничен със срок на валидност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема