12 млрд. лева за строителния бранш до 2020 г. по линия на регионалното министерство

Строителният бранш в страната може да разчита на 12 млрд. лв. по линия на МРРБ до 2022 г. и е важно проектите да бъдат реализирани. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на форума „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмния период 2014 - 2020 г.“.

Тя коментира, че въпреки факта, че над 80% от инвестициите в публична инфраструктура в момента се извършват със средства от европейските фондове, е важно да има и такива по линия на публично-частното партньорство.

Стара ЗагораПред участниците във форума регионалният министър разясни, че посочената сума включва няколко източника. 3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в развитието на инфраструктурата в големите и по-малки населени места от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., която вече стартира. Обявена е поканата за представяне на проекти от 39-те големи общини, които освен бенефициенти, са и междинни звена, припомни министърът. Тя обясни, че това е опит да им се даде шансът и самочувствието сами да си определят проектите. С проекти вече могат да кандидатстват и 28-те малки града, които ще могат да изпълняват мерки за енергийна ефективност, допълни Павлова. В обхвата на програмата остават и по-малките пътища, като до ноември Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да има готовност да кандидатства за финансиране, съобщи още тя.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че със средства от ОПРР 2014 - 2020 г. ще бъдат подкрепени реформите в три важни сфери. Тя обясни, че като подкрепа за професионалното образование ще бъдат инвестирани средства за ремонт, оборудване и създаване на специализирани лаборатории, които да осигурят необходимите кадри за бизнеса, а в допълнение ще продължат инвестициите и във висшите учебни заведения. Павлова припомни, че 163 млн. лв. са предвидени за подкрепа на реформата в здравеопазване, с които ще бъде извършен ремонт на спешни центрове и стационари и ще бъдат закупени линейки за всички населени места в страната.

Третата важна реформа, която подкрепяме, е деинституционализацията, заяви министърът. Тя подчерта, че ще продължат инвестициите за осигуряване на подходяща инфраструктура за деца с увреждания или без родители. Като нов момент за периода 2014 - 2020 г. тя определи средствата, които ще се осигурят за осигуряване на подходяща среда за възрастните хора.

Със 100 млн. лв. безвъзмездно финансиране, допълнено с финансов инженеринг, ще продължи подкрепата за туристическите атракции, посочи Павлова.
Общо 920 млн. лв. са средствата по линия на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, които макар и не в особено голям размер, също дават възможности за развитие на строителния бранш в граничните региони, коментира министърът.

Тя обясни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва общо в 12 програми, като е управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия, Македония и Турция, насоките за кандидатстване, по които вече са обявени, и е партниращ по останалите.

Лиляна ПавловаМинистър Павлова съобщи, че министерството е предвидило сериозни инвестиции за изпълнение на реформата във ВиК отрасъла за тази и следващата година, като те ще възлизат на общо 250 млн. лв. Тя напомни, че условие към България за този период е строителство да може да се реализира само ако в 28-те области, приравнени на 28 водни територии, има един оператор, изготвено е прединвестиционно проучване и се кандидатства с една апликационна форма. 50% от областите вече са готови и изпълниха реформата, информира министърът и допълни, че за 15 предстои да се определят проектите и нужните инвестиции. Тръжната процедура за изпълнители на прединвестиционните проучвания може да приключи до края на годината, след което те да бъдат изготвени, като през 2018 г. ще може да започне успешното изпълнение на програмата, информира министърът. Тя напомни, че продължават инвестициите в строителството на язовири, като вече е започнало доизграждането на яз. „Пловдивци“ и пречиствателните станции за питейни води към него, а до края на годината ще се избере изпълнителят за яз. „Луда Яна“ и съответната пречиствателна станция. Предвидена е и рехабилитация на яз. „Студена“.

Надяваме се да увеличим средствата за програмата за енергийна ефективност и те да достигнат до 2 млрд. лв., заяви Павлова и допълни, че осигурените към момента средства са само първата стъпка. Регионалният министър съобщи, че за голяма част от одобрените за участие в програмата около 1500 сгради са готови конструктивните и енергийните обследвания и се избират изпълнители. Очаквам 2016 г. да е пикова в изпълнението на програмата, каза тя.

В размер на 1,2 млрд. лв. от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. са средствата за пътна инфраструктура през новия програмен период, което е почти наполовина по-малко от предишния, коментира министърът и посочи, че по тази причина ще се разчита на бюджетни средства за важните приоритетни проекти.

Тя припомни, че вече е приета Стратегията за развитие на пътната инфраструктура за периода до 2022 г., според която максималният размер на необходимите средства за всички класове пътища е 12 млрд. лв. Като приоритетни Лиляна Павлова определи довършването на Лот 3 на АМ „Струма“, заедно с резервните проекти по ОПТТИ. Фокусът след това ще бъде насочен към доизграждането на АМ „Хемус“, както и строителството на участъците София – Калотина, София – Видин, Русе – Търново и тунелът под връх Шипка. Приоритетът за нас е да се завърши магистралният пръстен на страната, след което да поставим фокус върху вертикалните връзки, обобщи тя. Според нея целта е с повече приходи да бъде реинвестиран по-голям ресурс в развитието на пътищата.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на регионалното развитие и благоустройството)