За април се коригира таванът на помощите за небитовите потребители на ектроенергия

Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за сметките за април 2022 г. от 250 на 300 лева за мегаватчас (MWh). Това е предложението на Министерството на енергетиката за гласуване в Министерския съвет, направено след широк кръг консултации с всички заинтересовани страни – бизнеса, Министерството на финансите, КЕВР и други.

high voltage

По-рано през седмицата правителството обяви, че компенсирането на бизнеса ще продължи и през април. Схемата за подпомагане остава същата – 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за април и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средна цена на базов товар на пазар „ден напред“ на БНЕБ за юли 2021 г.). От помощта ще могат да се възползват всички около 633 хил. небитови потребители, които се снабдяват с електроенергия от свободния пазар.

Продължаването на компенсациите и през април, както и увеличаването на тавана на помощта са част от мерките, с които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите.

Държавата и бизнесът се договориха до края на март 2022 г. да бъде сформирана работна група между заинтересованите страни, която в едномесечен срок да предложи средносрочни и дългосрочни решения за прогнозируемост на пазара на електроенергия в страната.

Програмите за компенсиране на потребителите заради високите енергийни цени стартираха през октомври 2021 г. Постепенно в тях бяха включени различни типове клиенти – индустрията, мрежовите оператори заради технологичните им разходи, както и потребителите на природен газ. Очаква се изплатените суми само за електроенергия до края на март да надхвърлят 1,4 млрд. лева: 450 млн. лева за октомври и ноември, 458 млн. лв. за декември 2021 г. и януари 2022 г. и 525 млн. лева за февруари и март.

www.infoz.bg  www.infoz.bg