745 млн. лева ще бъдат насочени за модернизиране на градския и междуселищния транспорт

Над 745 млн. лева ще бъдат инвестирани чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството за модернизиране на обществения транспорт в 50 общини, в които има населено място с повече от 15 000 души. Около 645 млн. лева от ресурса е заложен по европейската Програма за развитие на регионите в периода до 2027 г. Останалите 100 млн. лева са средства в предвидения бюджет на министерството по Плана за възстановяване и устойчивост, за пилотната схема за „зелена мобилност“.

Това съобщи Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който участва във форум, посветен на устойчивото развитие на обществения превоз на пътници. Организатори на дискусията са Министерството на транспорта и съобщенията, Конфедерацията на автобусните превозвачи, Европейския транспортен клъстер и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата.

Transport

Стоянов посочи, че за първи път се дава възможност автобусните превозвачи в партньорство с общините да могат да разработват общи проекти за подмяна на старите автобуси с нови, екологични превозни средства, които да обслужват градските и междуселищни линии чрез схемите за устойчива градска мобилност и интегриран градски транспорт. В изминалите два програмни периода достъп до програмата имаха само най-големите общини. Задължително условие е проектите да бъдат предвидени в териториалните стратегии на общините и да бъдат идентифицирани и подкрепени от местните общности. Те трябва да включват различни комбинации от мерки, свързани с градския транспорт. Освен нови нулевоемисионни автобуси, ще се финансира внедряването на интелигентни транспортни системи, които регулират градския транспорт – светофарни уредби, виртуални електрони табла и други дигитални решения. Ще има възможност и за обновяване на транспортната инфраструктура – изграждане на нови спирки с дигитални възможности, вело и пешеходни зони и алеи като елемент на мултимодалния транспорт в общините, електрически зарядни станции, подобряване на достъпността, мерки за пътна безопасност.

С новия подход за подкрепа на регионите в страната е дадена възможност частните фирмите също да търсят възможност за партньорство в общините, за да реализират и свои проекти в тази насока. „Така ще се предложат адекватни, качествени и устойчиви проекти“, заяви Ивайло Стоянов.

Предстои да започне набирането на проектни предложения.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg