Работодателите ще поискат оставката на правителството заради неизпълнени ангажименти

Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на май 2022 г. излизаме на национален протест с искане на оставката на цялото правителство! Така завършва писмо на Асоциация на организациите на българските работодатели, изпратено до премиера, относно неизпълнени ангажименти към бизнеса по отношение пазара на ел. енергия.

В писмото на работодателите са казва:

На 14 март 2022 г. се проведе среща между Вас и Асоциация на организациите на българските работодатели, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията, и министърът на енергетиката. На тази среща бяха поети конкретни ангажименти към бизнеса:

  1. Удължаване на механизма за компенсации до края на април 2022 г. с повишен таван от 300 лева/MWh;
  2. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия на достъпни цени за 633-те хиляди потребители на свободния пазар, който да заработи от 1 май 2022 г.

Заявихте, че наши представители ще бъдат поканени в работна група по тази тема. Такава покана не е получавана от нас и не ни е известно да се работи по този въпрос!

В същото време, прогнозираното спадане на цените не се наблюдава. Първи май наближава, а няма никаква готовност за изпълнение на даденото от Вас обещание. Бизнесът в цялата страна не знае какво му предстои след 14 дни! Няма време, а очевидно няма и готовност от страна на правителството да изпълни поетия ангажимент!

Незабавно искаме от Министерския съвет:

  1. Удължаване на съществуващия механизъм за компенсация на бизнеса с референтна цена 185,59 лева/MWh и таван от 300 лева/MWh докато не се намери работещо решение за стабилизиране на пазара, одобрено от работодателите. Настояваме Министерският съвет да вземе това решение още на следващото си заседание!
  2. Разработване на механизъм за гарантиране на дългосрочното предлагане на електроенергия за 633-те хиляди потребители на свободния пазар на достъпни цени, съгласуван и одобрен от работодателите.

Направихме всичко необходимо в дух на партньорство и сътрудничество да разрешим натрупаните проблеми. Представяхме Ви работещи модели от различни страни от Европейския съюз – Франция, Испания, Италия, Румъния. Бизнесът не може повече да чака! Нестабилните котировки на енергоносителите ще ни затворят, а който оцелее, ще повиши неимоверно цените!

Тенденциозно ли убивате българската икономика?

Настояваме за незабавни действия от страна на правителството! В противен случай от началото на май 2022 г. излизаме на национален протест с искане на оставката на цялото правителство!

Писмото е подписано от Добри Митрев, председател на Управителния съвет на Българска стопанска камара и председател на АОБР за 2022 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

AOBE

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема