ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза над 15 милиона човекочаса работа без трудови инциденти

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза над 15 милиона човекочаса работа без трудови инциденти

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза Световния ден за безопасност и здраве по време на работа, 28 април, отчитайки 15 856 000 часове без инциденти на работното място. Благодарение на постоянния фокус върху безопасността и отличното си представяне през 2021 г. по редица обективни показатели в областта на безопасност и здраве по време на работа, с които „КонтурГлобал“ измерва представянето на всичките си 138 централи на 4 континента, българската електроцентрала получи най-високото фирмено отличие за безопасни практики, „Еверест“.

Световният ден за безопасност и здраве на работното място се отбелязва официално на 28 април всяка година и цели да насърчи изграждането на глобална култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания в световен мащаб.

През миналата година ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която е една от ключовите генериращи мощности в България, бе успешно сертифицирана по новия стандарт ISO 45001:2018, след като 12 години поддържаше сертификация по международния стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа. Електроцентралата бе отличена и с престижната втора награда в категорията „Големи предприятия“ на националния конкурс „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа“ за 2021 г.

„Производството на електроенергия е много отговорна професия. За нас е изключително важно да управляваме рисковете чрез ефективни мерки, качествени обучения и отговорност на всички нива. Реализирахме мащабен проект за рехабилитация и модернизация, благодарение на който електроцентралата работи надеждно и в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти по отношение на безопасност на труда и опазване на околната среда.“, сподели Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток3“. „Безопасността на работното място непрекъснато е във фокуса на служители и подизпълнители: при дизайна на производствените процеси и при планирането на поддръжката, на срещите на висшия мениджмънт и на ежедневните оперативки на терен, във всяка стъпка, всеки ден – за да могат всички колеги да се приберат у дома, при семействата си, живи и здрави.“

КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg