AES България препотвърди ангажимента си към зеленото енергийно бъдеще на България

AES България препотвърди ангажимента си към зеленото енергийно бъдеще на България

Днес, 4 май 2022 г., в София AES България и Министерство на енергетиката на Република България подписаха необвързващ Меморандум за разбирателство за проучване на нови възможности за иновативни енергийни решения. От страна на AES България Меморандумът за разбирателство беше подписан от изпълнителния директор Иван Цанков, а от страна на Министерство на енергетиката – от министъра на енергетиката Александър Николов.

aes zeleno badeshte 03

AES България е най-големият инвеститор в българския електроенергиен сектор през последните 30 години и дългогодишен стратегически партньор на страната. Според подписания Меморандум за разбирателство компанията се ангажира да сътрудничи и да подпомага усилията на България за декарбонизация по пътя ѝ към по-зелено енергийно бъдеще, като предостави знанията и опита на AES по отношение на иновативните технологии и тяхното внедряване на пазара. AES България ще проучи вариантите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS), както и самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София за подпомагане на мрежата.

„Като глобален технологичен лидер и пионер в иновативните зелени технологии корпорацията AES има за своя мисия да бъде начело на енергийната трансформация, да ускорява внедряването на нови решения и продукти в региона и да подпомага пазарите, на които оперира, за да станат по-устойчиви“, заяви Оливие Маркет, президент на AES България.

Меморандумът за разбирателство също така отбелязва, че Споразумението за изкупуване на електрическа енергия, сключено между AES България и „Национална електрическа компания“ ЕАД като купувач, ще продължи да функционира до изтичането му през 2026 г. и няма да бъде удължаван след това, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван на 6 април 2022 г. В тази връзка AES България ще проучи вариантите за преминаване или за съвместно изгаряне в ТЕЦ AES Гълъбово на природен газ, водород, биомаса или гориво, произведено от отпадъци (твърдо гориво от отпадъци или SRF) след изтичането на  Споразумението за изкупуване на електрическа енергия през май 2026 г.

„С подписването на този Меморандум за разбирателство AES България препотвърждава своя дългосрочен ангажимент към българския електроенергиен сектор, където оперираме най-модерната топлоелектрическа централа“, отбеляза Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България. „Годишно ТЕЦ AES Гълъбово произвежда 9% от електроенергията в България и освен че гарантира сигурността на доставките, предоставя важни системни услуги за стабилността на цялата енергийна мрежа в страната. Ето защо, ние поемаме ангажимента нашата централа да продължи да изпълнява своята важна роля в националната енергийна система“, допълни Иван Цанков.

Освен че е надежден производител на енергия, AES България е и лоялен партньор на общностите, в които работи. От началото на нейната дейност, отделените от AES България средства за различни проекти с обществена значимост възлизат на близо 15 млн. лева. Програмата на компанията за Корпоративна социална отговорност се фокусира върху три основни приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура.


За AES България

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола“, край Каварна.

За да научите повече, посетете www.aesbulgaria.com. Последвайте AES България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.


За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която ускорява бъдещето на енергията и е включена в списъка Fortune 500. Заедно с многото наши заинтересовани страни ние подобряваме живота като доставяме по-зелени, по-интелигенти енергийни решения, от които светът се нуждае. Нашият разнообразен глобален екип е отдаден на постоянното новаторство и на високите оперативни резултати, докато си сътрудничи с нашите клиенти за техния стратегически енергиен преход и докато продължава да отговаря на техните енергийни нужди днес.

За повече информация, посетете www.aes.com.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема