Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Близо 676 000 души са подали декларациите си пред Националната агенция за приходите и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. лева до полунощ на 3 май, показват данните. Над 82% от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код на НАП или чрез електронен подпис.

nap logo

Повече от 70% от хората са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2022 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2021 г., приключи успешно. Отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Високо оценяваме добросъвестното спазване на данъчното и осигурително законодателство, като продължаваме да подпомагаме и улесняваме данъкоплатците при изпълнението на задълженията им към фиска. Благодаря на колегите в Национална агенция за приходите за усилията, търпението и отлично свършената работа“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Милена Кръстанова.

www.infoz.bg  www.infoz.bg