Министерството на енергетиката подписа меморандум за разбирателство с „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Министерството на енергетиката и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подписаха меморандум за разбирателство за проучване на възможни инвестиции в енергийни проекти, базирани на нови технологии, които ще съдействат за модернизирането на българския електроенергиен сектор. Меморандумът беше подписан от министъра на енергетиката Александър Николов и изпълнителния директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

На церемонията присъства и Куинто Ди Фердинандо, главен оперативен директор на топлоелектрическа дивизия на „КонтурГлобал“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Компанията, която притежава и експлоатира втората по големина въглищна централа в България, ще проучи възможностите за инвестиции в технологии за безвъглеродно и нисковъглеродно производство на електроенергия, системи за съхранение на енергия, както и за съвместно изгаряне на алтернативни горива, включително RDF и биомаса. Тя ще осигури техническа помощ при оценката на използването на алтернативни горива, които да съдействат за гарантиране на стабилността на мрежата и постигане на целите за декарбонизация. Така компанията се ангажира да подкрепя зеления преход в страната с експертиза, опит и технически компетенции.

Подписаният меморандум ще действа до 31 декември 2025 г. Той няма обвързващо действие за страните. Такова ще имат само допълнително подписани споразумения в изпълнение на меморандума.

„КонтурГлобал“ има сериозен опит в проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийни проекти – компанията управлява производствени активи с над 6300 мегавата инсталирана мощност в 20 държави. Нашият глобален екип прилага водещи инженерни и управленски практики при използването на конвенционални и иновативни технологии в 138 централи на 4 континента. Така „КонтурГлобал“ изпълнява мисията си - да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни обекти по целия свят, като осигурява надеждна и достъпна електроенергия за бизнеси и общности и стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие в районите, в които развива дейността си“, коментира Куинто Ди Фердинандо, Главен оперативен директор Топлоелектрическа дивизия на „КонтурГлобал“.

„С нашата експертиза можем да бъдем полезни на българските институции в условията на преход към нисковъглеродна икономика, допринасяйки за стабилността на електроенергийната система и с отчитане нуждите на стопанските и битовите потребители от сигурна, чиста и достъпна енергия“, добави Красимир Ненов.

Събитията след февруари тази година подчертават още по-категорично ключовата роля, която централите в комплекса „Марица Изток” ще продължават да изпълняват, за да има достъпна електрическа енергия и за енергийната сигурност на страната. Подписаният Меморандум отчита значението на продължаването на устойчивата работа на комплекса „Марица Изток”.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ е първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Само за последните 10 години са вложени над 10 милиона лева в подобряване живота на местната общност с фокус върху здравеопазването, образованието, детския и младежки спорт чрез изграждане на модерна и достъпна инфраструктура и подкрепа на различни проекти на местните културни и други организации.

IMG memorandum 1

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема