„КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще продължи да подкрепя страната в прехода към въглеродно неутрално бъдеще

„КонтурГлобал“ и Министерството на енергетиката на България подписаха необвързващ меморандум за разбирателство за проучване на инвестиции в енергийния сектор на България. Меморандумът беше подписан от Министъра на енергетиката Александър Николов и изпълнителния директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов. Компанията притежава и експлоатира втората по големина въглищна централа в България.

Тя е един от най-големите и дългогодишни инвеститори в страната, се ангажира да подкрепя енергийния сектор на България с експертиза, опит, технически компетенции и капитал в разработването на нови технологии за производство на електроенергия.

„КонтурГлобал“ ще проучи възможностите за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, системи за съхранение на енергия от батерии (BESS), системи за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS), съоръжения за комбинирано производство на енергия и съвместно изгаряне на алтернативни горива, ориентирани към постигане на климатичните цели на Европейския съюз.

„КонтурГлобал“ има сериозен опит в проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийни проекти – компанията управлява производствени активи с над 6300 мегавата инсталирана мощност в 20 държави. Нашият глобален екип прилага водещи инженерни и управленски практики при използването на конвенционални и иновативни технологии в 138 централи на 4 континента. Така „КонтурГлобал“ изпълнява мисията си - да разработва, изгражда и експлоатира електроенергийни обекти по целия свят, като осигурява надеждна и достъпна електроенергия за бизнеси и общности и стимулира икономическия растеж и социалното благоденствие в районите, в които развива дейността си“, коментира Куинто Ди Фердинандо, Главен оперативен директор Топлоелектрическа дивизия на „КонтурГлобал“.

„С нашата експертиза можем да бъдем полезни на българските институции в условията на преход към нисковъглеродна икономика, допринасяйки за стабилността на електроенергийната система и с отчитане нуждите на стопанските и битовите потребители от сигурна, чиста и достъпна енергия“, добави Красимир Ненов.

Събитията след февруари тази година подчертават още по-категорично ключовата роля, която централите в комплекса „Марица изток” ще продължават да изпълняват, за да има достъпна електрическа енергия и за енергийната сигурност на страната. Подписаният Меморандум отчита значението на продължаването на устойчивата работа на комплекса „Марица изток”.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ е първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Само за последните 10 години са вложени над 10 милиона лева в подобряване живота на местната общност с фокус върху здравеопазването, образованието, детския и младежки спорт чрез изграждане на модерна и достъпна инфраструктура и подкрепа на различни проекти на местните културни и други организации.

CG Maritsa East 3

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема