Младите хора чакат Метавселената

Над 65% от хората, принадлежащи към поколенията Z (родени между 1996 и 2009 г.) и Millennials (1980 – 1995) в България очакват от Метавселената да им предложи преживявания, които не биха имали в реалния свят. „След две години живот във виртуални срещи, налагането на Метавселената като естествена еволюция на социалните медии изглежда въпрос на време.“, каза Александър Дурчев, управител на All Channels Group и допълни, че близо 40% от запитаните очакват тя да навлезе в живота ни в следващите 3 години.

BetaMetaVerseВижте пълните данни от проучването

В рамките на онлайн конференцията „Видима, Невидима, Промяна“ бяха разгледани и други теми, част от проучването на All Channels Group, като: Устойчиво пробуждане (Net Zero, ESG и българите); Нищо лично, просто данни? (Лоялни потребители vs. лоялни към потребителите марки); Welcome to the jungle (Да разбием няколко основополагащи мита за дигиталните комуникации в България).

Акценти от темите:

Устойчиво пробуждане

70% от всички поколения смятат, че са добре информирани по темата опазване на околната среда или са запознати с по-значимите елементи от нея, всички поколения правят едва 4 дейности в тази посока. В същото време 47% от потребителите казват, че за тях е важно продуктите и услугите, които избират да опазват околната среда, но едва 21% го правят редовно. Средно 70% от българите са позитивно настроени към компании, които произвеждат продукти или организират кампании, насочени към намаляване вредите върху околната среда, но смятат че бизнесът има още много какво да направи в тази посока.

Нищо лично, просто данни?

60,7% от потребителите твърдят, че се притесняват за данните, които предоставят. 11,5 % от българите заявяват, че не биха предоставили лични данни. Генерално българите не разбират ползата, която биха имали, ако споделят данни – за тях не са достатъчно ценни. Затова и не са особено чувствителни към темата споделяне на лични данни. Българите обаче си дават ясна сметка как в общи линии действа дигиталният маркетинг. 58,3% от всички респонденти заявяват, че компаниите събират данни, за да показват реклама след това.

Welcome to the jungle

Преживяваме ренесанс на общностите. Мнението на други потребители онлайн е един от най-важните елементи, влияещи на взимането на решение за ангажираност с бранд и покупка на продукт. Добрата новина е че над 80% от българите са готови да дадат подобна препоръка, когато са имали позитивно потребителско преживяване.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg